02 530 1714
081 233 9000
LINE ID: prctec
02 530 1714
081 233 9000
LINE ID: prctec

5
>> เครื่องวัดระดับเสียงราคาถูก
1
Technical data
• ย่านความถี่ : 31.5Hz~8KHz
• ย่านวัดระดับความดัง : 30~130dB
• การแสดงผล : LCD 4 หลัก
• ฟังช์ชั่นการเตือน : “OVER” แสดงเมื่อเกินย่านวัด
• แหล่งจ่ายไฟ : แบตเตอรี่ 9V 006P หรือ
• ช่วงอุณหภูมิการทำงาน : 0 to 40 C
• ช่วงความชื้นการทำงาน : 10 to 90%RH
• ขนาด : (ยาวxกว้างxสูง) 210 x 55 x 32x mm
• น้ำหนัก : 230g (รวมแบตเตอรี่)
2
Technical Data
• ค่าคลาดเคลื่อน : +1.4dB
• ย่านความถี่ : 31.5HZ ~ 8KHZ
• Dynamic range : 50dB
• แสดงผล : LCD 4 หลัก ความละเอียด 0.1dB
• การบันทึก : บันทึกค่าสูงสุดและต่ำสุด
• สัญญาณออกแบบอนาล็อก : AC/DC outputs from earphone outlet AC=1 V rms
DC=10mV/dB • แหล่งจ่ายไฟ : แบตเตอรี่ 9V 0069P หรือ NEDA1604 หรือ IEC 6F22
• ขนาด : 278 (ยาว) x 76(กว้าง) x50(สูง) mm
• น้ำหนัก : 350 g